Name Institute Country Author
Sylvain Mario EL-KHOURY EPFL - Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL) Switzerland N
Timothee FREI EPFL - Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL) Switzerland N
Maurice HAGUENAUER EPFL - Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL) Switzerland N
Francesco SAFAI TEHRANI Sapienza Universita e INFN, Roma I - Universita di Roma I La Sapienza Italy N
Jean-Michel SALLESE EPFL - Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL) Switzerland N
Guillermo VILLANUEVA TORRIJO EPFL - Ecole Polytechnique Federale Lausanne (EPFL) Switzerland N