Name Experiment Author
Emmanouela ANDREADAKI ATLAS N
Stylianos ANGELIDAKIS ATLAS N
Nikolaos ANTONIOU NA61/SHINE Y
Mario BARDHI CMS N
Ioanna CHATZIANTONAKI ATLAS N
Fotios DIAKONOS NA61/SHINE Y
Melpomeni DIAMANTOPOULOU CMS Y
Petros ESKIOGLOU CMS N
Dimitrios FASSOULIOTIS ATLAS Y
Dimitrios FASSOULIOTIS RD51 Y
Zinovia GKAGIANNI CMS N
Nafsika-Lydia KALOGEROPOULOU CMS N
Maria KANELLOPOULOU CMS N
Athanasios KAPOYANNIS NA61/SHINE N
Vassilis William KARAGEORGOS CMS N
Dimitrios KARASAVVAS CMS N
Georgios KARATHANASIS CMS Y
Vassilis KAZAZAKIS ATLAS N
Pantelis KONTAXAKIS CMS Y
Charis Kleio KORAKA CMS N