Name Experiment Author
Anton AGAPOV ALICE Y
Igor ALTSYBEEV ALICE Y
Igor ALTSYBEEV NA61/SHINE N
Sergey ANANKO ALICE N
Evgeny ANDRONOV NA61/SHINE Y
Evgeny ANDRONOV ALICE Y
Savva ANTONIUK NA61/SHINE N
Andzhey ASRYAN ALICE Y
Dzmitry AVADOK NA61/SHINE N
Dmitrii BATKOVITCH ALICE N
Svetlana BELOKUROVA ALICE N
Nikolay BILOV ALICE Y
Evgeniya BODNYA ALICE Y
Mikhail BRAUN ALICE N
Vitali BYCHKOV ALICE N
Alexander CHIRTSOV ALICE N
Igor DIAKONOV ALICE N
Vera ERMAKOVA ALICE N
Andrey EROKHIN ALICE N
Grigorii FEOFILOV ALICE Y